Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, techniczne, w tym: oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników. Jedynym z rodzajów zabezpieczeń organizacyjnych jest stworzenie procedur z zakresu ochrony danych osobowych.

Procedury z zakresu ochrony danych osobowych stanowią wewnętrzną politykę przetwarzania danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.1000).

Stworzone procedury obejmują takie zagadnienia jak:

 • Wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych
 • Opis środków bezpieczeństwa
 • Zbiory danych osobowych (czynności przetwarzania) i ich przetwarzanie
 • Regulamin ochrony danych osobowych
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz zapoznanych z regulaminem ochrony danych osobowych
 • Obowiązki informacyjne
 • Regulamin monitoringu i obowiązki z tym związane
 • Polityka kluczy
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
 • Analiza zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Rejestr incydentów
 • Prawo do bycia zapomnianym

 

Współpracujemy na każdym etapie przygotowania dokumentacji, także w formie konsultacji treści dokumentów już istniejących u Administratora.

Korzyści z przygotowania procedur:

 • Spójność, adekwatność oraz aktualność procedur
 • Kontrola nad nieuprawnionym dostępem do danych osobowych gości, pracowników i kontrahentów
 • Uniknięcie wysokich kar finansowych
 • Bezpieczne przetwarzanie danych o przez pracowników
 • Opracowanie wymaganych raportów, sprawdzeń i sprawozdań
 • Jasne, proste procedury i regulaminy przetwarzania dla pracowników

 

Masz pytania?

Chcesz umówić się na spotkanie informacyjne?

Zespół naszych specjalistów pozostaje do Twojej dyspozycji i pomoże dopasować zakres wdrożenia do potrzeb Twojej organizacji.