Szkolenia przygotowane są myślą o zarówno pracownikach administracyjno-biurowych, a także o osobach zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną, jeśli tylko w związku z wykonywaniem służbowych obowiązków mają wgląd do danych osobowych.

Szkolenie zawiera również odpowiedzi na pytania nurtujące wszystkich pracowników bezpośrednio przetwarzających dane osobowe. Omawiane są również przykłady naruszeń ochrony danych osobowych, ich przyczyny (czynnik ludzki) oraz skutki.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Najważniejsze zmiany, które wynikające z nowego rozporządzanie:

1. Inspektor Danych Osobowych – (IOD) – to nowa osoba w organizacji odpowiadająca za bezpieczeństwo danych, ale też za raportowanie naruszeń do urzędu kontroli.

2. Zgłaszanie Naruszeń w ciągu 72 H – Inspektor jest zobowiązany przekazać informację dotyczącą naruszeń bezpieczeństwa danych do odpowiedniego urzędu.

3. Rejestr Naruszeń – Obowiązek rejestrowania wszystkich naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.

4. Analiza Ryzyka – Analiza ryzyka powinna zapewnić wykazanie się starannością co do poprawności przetwarzania danych, szczególnie przed organem nadzorczym w momencie kontroli.

5. Bezpośrednia Odpowiedzialność Przetwarzającego Dane – Za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych odpowiadać będzie szef firmy, jednostki, szkoły, urzędy.

6. Kary Finansowe – za nieprzestrzeganie przepisów firmy mogą zostać ukarane karą pieniężną od 10 do 20 mln euro lub od 2% do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. Administracja publiczna – wysokość kary przewidywana jest na poziomie 100.000 złotych

7. Prawo do „Zapomnienia” – czyli trwałe usunięcie danych osobowych przez daną instytucje w każdej wersji (papierowej, cyfrowej, kopii zapasowej).

8. Prawo do Roszczeń – z tytułu szkód poniesionych z niewłaściwego przetwarzania danych.

To tylko część najważniejszych zmian.

Nie czekaj, bo jutro może być za późno.

Masz pytania?

Chcesz umówić się na spotkanie informacyjne?

Zespół naszych specjalistów pozostaje do Twojej dyspozycji i pomoże dopasować zakres wdrożenia do potrzeb Twojej organizacji.