Obie instytucje mają współpracować przy sprawdzaniu, czy kamery i systemy kontroli korespondencji działają w firmie zgodnie z przepisami. Jeżeli nie, to odpowiedzialność może być zarówno z kodeksu pracy, jak i z RODO.

Kwestie związane z monitoringiem w zakładzie pracy – zarówno wizyjnym, jak i poczty elektronicznej pracowników – są obecnie uregulowane w art. 22 2 oraz 22 3 kodeksu pracy(k.p.). Przepisy te z dniem 25 maja b.r. wprowadziła ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000; dalej: u.o.d.o.), która przystosowuje polskie regulacje do przepisów RODO – unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.; Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Zatem od 25 maja – w związku z wprowadzeniem ww. przepisów do k.p. – regulacja monitoringu stała się częścią prawa pracy. Równocześnie jednak wchodzi ona w zakres przepisów o ochronie danych osobowych. Pojawia się więc pytanie, kto ma kontrolować przestrzeganie przepisów o monitoringu i w jakim zakresie. Bo jak się okazuje, uprawnienie do tego wynika zarówno z k.p., jak i u.o.d.o.

Wprost z ustawy

Naturalnym wydaje się, że kwestie związane z monitoringiem powinni kontrolować pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) – w imieniu prezesa tego urzędu. Podstawę do tego dają art. 34, 60 i 78 u.o.d.o. Wynika z nich, że organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych jest prezes UODO, a także że to on przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz prowadzi postępowanie w sprawie ich naruszenia. Z drugiej jednak strony prawo do kontroli monitoringu wchodzi w zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Z art. 18 4 k.p. i art. 10 ustawy o PIP (z 13 kwietnia 2007 r.; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 623) wynika bowiem, że to właśnie ta instytucja sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy – a więc również zamieszczonych w k.p. regulacji dotyczących monitoringu. – Zarówno prezes UODO, jak i Państwowa Inspekcja Pracy są uprawnione do prowadzenia spraw z zakresu monitoringu pracowników zgodnie ze swoimi uprawnieniami – potwierdza Agnieszka Świątek-Druś, rzecznik prasowy UODO.

Oryginalny artykuł: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1162281,kay-od-pip-i-uodo-za-niewlasciwy-monitoring.html

Masz pytania?

Chcesz umówić się na spotkanie informacyjne?

Zespół naszych specjalistów pozostaje do Twojej dyspozycji i pomoże dopasować zakres wdrożenia do potrzeb Twojej organizacji.