Rozporządzenie obowiązuje od 25 maja 2018 roku i nakłada szereg obowiązków na podmioty, które przetwarzają dane osobowe. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bądź statutową posługuje się danymi osobowymi, które przetwarza i wykorzystuje w swojej codziennej pracy.

 

Przepisy Rozporządzenia stosuje się do przetwarzania danych osobowych w związku
z działalnością prowadzoną przez jednostkę organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego na terenie Unii, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii
– czyli do administratorów, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, albo w państwie trzecim (nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), o ile przetwarza dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium UE.

Masz pytania?

Chcesz zamówić usługę?

Zespół naszych specjalistów pozostaje do Twojej dyspozycji służąc informacją dot. RODO i pomagając dopasować zakres wdrożenia do potrzeb każdej firmy komercyjnej i instytucji Państwowej.