Zapisz się do newslettera

Szkolenia stacjonarne

Szkolenie dedykowane jest dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji / Administratorów Danych Osobowych / osób przygotowujących się do roli ABI / osób sprawujących nadzór nad ochroną danych osobowych w podmiocie.

Plan szkolenia

 • Wprowadzenie , zagadnienia ogólne oraz standardowe obowiązki ABI i ADO niezmiennie obowiązujące sprzed zmian ustawowych w 2015 + nowe procedury, które ABI musi realizować w związku ze zmianami ustawowymi w 2015r.. +identyfikacja zbiorów, +instrukcja postępowania z incydentami (omówienie) +sankcje karne.
 • opracowanie Polityki Bezpieczeństwa – omówienie wszystkich wymogów
  i załączników dokumentacji + wzór dokumentów dla ADO
 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe
 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych
 • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych
  i powiązania między nimi
 • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami
 • określenie środków technicznych i organizacyjnych
 • omówienie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych + Polityka kluczy (omówienie) + Procedura korzystania z Internetu i poczty (omówienie)
 • omówienie Jawnego rejestru zbiorów danych osobowych oraz sprawozdania ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych + wzór dokumentów dla ABI
 • Elementy kontroli od strony GIODO, uprawnienia Inspektorów, zakres kontroli

Uczestnik szkolenia otrzyma

 • pełną, zgodną z nowymi przepisami dokumentację ochrony danych osobowych w wersji edytowalnej + wypełniony wzór dokumentacji dla ADO
 • jawny rejestr zbiorów danych osobowych oraz sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych + wzór dla ABI
 • wzór zgłoszenia ABI do GIODO
 • skrypt szkoleniowy zawierający omówienie przepisów ustawy i rozporządzenia oraz omówienie najważniejszych pojęć związanych z odo
 • imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia

 

Zobacz również internetowe e-Szkolenie oraz szkolenie telefoniczne

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie! 505 920 878

Lub napisz do nas:

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez MBM sp. z o.o. sp. k. w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celach marketingowych przez MBM sp. z o.o. sp. k.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MBM sp. z o.o. sp. k. informacji handlowych oraz materiałów promocyjnych drogą elektroniczną.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty handlowej przez firmę MBM.

Masz pytania? Zadzwoń: 505 920 878