Zapisz się do newslettera

Polityka bezpieczeństwa

Odpowiednio wdrożona dokumentacja daje gwarancje bezpieczeństwa niezależnie od branży w jakiej się działa. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz rozporządzenie MSWiA to wytyczne, którymi należy się kierować.

Przygotowana oraz wdrożona przez nas polityka bezpieczeństwa w pełni zaspakaja potrzeby i wymagania naszego ustawodawcy.

Wykonana przez nas usługa w całości pokrywa zapotrzebowanie na niezbędną dokumentację. Sporządzamy również procedury wymagane do prawidłowego działania systemu ochrony danych osobowych wewnątrz jednostki oraz procesy odpowiadające za przetwarzanie i ochronę danych osobowych w placówce.

Otrzymana dokumentacja zapewnia Państwu
 • Upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Wykaz budynków, pomieszczeń
 • Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych
 • Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja osób przetwarzających dane w podmiocie, posiadających upoważnienie
 • Zestawienie danych osobowych z informacją kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
Ikona symbolizuje chroniony dokument.
Ikona symbolizuje ochronę danych osobowych.

E-szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Szkolenie pozwoli Państwu w pełni zrozumieć i pojąć sedno tematu jakim jest ochrona danych osobowych. To co do tej pory było pełne niejasności, będzie proste i zrozumiałe bez nakładu czasowego.

Dzięki szkoleniu dowiedzą się państwo
 • o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z prawem,
 • na czym polega stworzenie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych,
 • jak przygotować klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • z czego powinna się składać dokumentacja ochrony danych osobowych,
 • jak należy zabezpieczać dane osobowe zgodnie z wytycznymi GIODO,
 • jak wyodrębnić zbiory i podlegające rejestracji w GIODO.

Po warsztatach otrzymacie Państwo Zaświadczenie świadczące o przebytym szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych. Proces wdrożenia ochrony danych osobowych może być łatwy i przyjemny! Czekamy na kontakt z Państwa strony.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Opis warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 • identyfikator użytkownika
 • hasła
 • sieć telekomunikacyjna
 • sieć publiczna
 • teletransmisja
 • integralność danych
 • poufność danych
 • uwierzytelnienie
Ikona symbolizuję strukturę sytemu informatycznego.
Ikona symbolizuję alarm.

Procedura alarmowa i sprawozdanie roczne

Dokumenty te dotyczą pełnej kontroli oraz zapobiegania możliwym zagrożeniom związanym z ochroną danych osobowych. Dodatkowo pomagają zaoszczędzić Administratorom czas potrzebny na stworzenie takich procedur.

Wybór odpowiednich środków, gwarantujących przetwarzanym danym optymalny stopień zabezpieczenia, ustawodawca pozostawił własnemu uznaniu Administratora Danych. Ważne jest, aby administrator danych dysponował takimi instrumentami organizacyjnymi i technicznymi, za pomocą których będzie w stanie wyeliminować zagrożenia utraty, zmiany czy zniszczenia danych osobowych.

PROCEDURA ALARMOWA wskazuje na możliwe zagrożenia, definiuje "Dziennik uchybień i zagrożeń" związany z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych lub ich wyciekiem. Celem procedury jest skatalogowanie możliwych uchybień i zagrożeń oraz opisanie procedur działania w przypadku ich wystąpienia jak również ograniczenie ich powstania.

Procedura alarmowa zawiera:
 • "Dziennik Uchybień i Zagrożeń" (zagrożenia i uchybienia nieświadome wewnętrzne i zewnętrzne, umyślne i losowe)
 • "Protokół Zagrożenia"
 • "Protokół Uchybienia"

Określa również procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.

SPRAWOZDANIE ROCZNE czyli analiza stanu ochrony danych osobowych - stan zabezpieczeń, stan infrastruktury informatycznej, "Dziennik Uchybień i Zagrożeń" oraz procedury zabezpieczające podmiot przed sytuacjami, w których może dojść do zniszczenia danych, wycieku danych lub naruszenia ich poufności. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie raz w roku sprawozdania jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie! 505 920 878

Lub napisz do nas:

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez MBM sp. z o.o. sp. k. w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celach marketingowych przez MBM sp. z o.o. sp. k.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MBM sp. z o.o. sp. k. informacji handlowych oraz materiałów promocyjnych drogą elektroniczną.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty handlowej przez firmę MBM.

Masz pytania? Zadzwoń: 505 920 878