Zapisz się do newslettera

Internetowe e-Szkolenia

Wykonywane poprzez platformę internetową, na której znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe. Szkolenie kończy test wielokrotnego wyboru a poprawne rozwiązanie testu skutkuje otrzymaniem przez uczestnika imiennego zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Dedykowane dla osób mających dostęp do danych osobowych z uwzględnieniem zmian przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2015r.

Obejmują omówienie pojęć takich jak:

 • dane osobowe, zbiory danych osobowych,
 • Administrator danych osobowych (ADO), Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI),
 • przetwarzanie danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczanie,
 • dane wrażliwe, odbiorca danych,
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • przekazywanie, powierzanie i  udostępnianie danych,
 • informacje o odpowiedzialności karnej

Dodatkowo szkolenie zawiera:
Pełen zapis ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia i zapisy porozumienia między GIODO i PIP

Dedykowane dla Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji z uwzględnieniem zmian przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2015r.

Obejmują omówienie pojęć takich jak:

 • dane osobowe, zbiory danych osobowych, dane wrażliwe
 • przetwarzanie danych osobowych i dopuszczalność przetwarzania danych,
 • obowiązek informacyjny,
 • poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym
 • najważniejsze zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych tj.:
  • jak poprawnie prowadzić dokumentację zgodnie z rozporządzeniem
  • jak zarejestrować ABI w GIODO
  • jakie zbiory podlegają rejestracji w GIODO( przy powołanym ABI oraz bez wyznaczonego ABI)
  • jak rejestrować zbiory w GIODO

 

Zobacz również szkolenie stacjonarne oraz szkolenie telefoniczne

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie! 505 920 878

Lub napisz do nas:

Masz pytania? Zadzwoń: 505 920 878